Walls of Jericho & Agnostic Front (Magdeburg / Factory)

Geschrieben am 9. Februar 2014 – 16:19

14.12.2013 –

Tags: , , , ,

EMP Persistence Tour 2013 (Berlin / Huxleys)

Geschrieben am 16. Januar 2013 – 12:38

10.01.2013 – Nicht zu beschreiben…

Tags: , , , , , ,

Agnostic Front (Magdeburg / Factory)

Geschrieben am 7. März 2012 – 16:21

01.03.2012 –

Konzertbericht und weitere Fotos folgen auf

Tags: , , , , ,